Bezpieczeństwo produktów


Dzieci są najważniejsze.

Uczymy ich podstawowych wartości i pomagamy im się usamodzielnić. Chcemy, by były ciekawe świata, kreatywne, mądre i bezpieczne. Dzieci dorastają w złożonej sieci relacji, dlatego oprócz rodziców wpływ na rozwój dziecka będą mieć również przyjaciele, opiekunowie, rodzeństwo i nauczyciele. 


Na każdym etapie życia dziecka, właściwie od momentu narodzin, ważną rolę odgrywają również środowisko i otaczające malucha przedmioty.


Oprócz uwagi i miłości dzieci pragną także ciekawych i atrakcyjnych zabawek. Dla rodziców ważne jest ponadto, by te zabawki były bezpieczne. 

Wszystkie sprzedawane w naszym sklepie produkty posiadają europejskie certyfikaty jakości oraz bezpieczeństwa.


Zabawki Haba są produkowane zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/EG) oraz bezpieczeństwa zabawek(1999/48/EG). Spełniają wszystkie europejskie i amerykańskie normy, zarówno te dotyczące wykorzystywanych w produkcji materiałów, jak i procesów ich przetwarzania. 

Wszystkie używane materiały są dokładnie sprawdzane zanim zostaną dopuszczone do produkcji. Odpowiada za to niezależny instytut badawczy, TÜV Rheinland AG, który od lat bada i testuje materiały i gotowe zabawki HABA

Firma HABA wykorzystuje w produkcji różne typy materiałów, ale wszystkie poddawane są rygorystycznym testom.
Drewniane zabawki są badane wewnątrz firmy i przez ośrodki zewnętrzne.
Podczas produkcji używane są zatem tylko przebadane, niezagrażające zdrowiu materiały. Kontrole jakości przeprowadzane są nawet u dostawców surowców do produkcji zabawek.

Gotowe produkty oraz poszczególne ich części poddawane są licznym testom: na wstrząsy, upadki, rozciąganie oraz wpływ wilgoci. Dzięki temu powstają przedmioty wyjątkowo zdrowe i bezpieczne.

Produkty z tkaniny badane są przez ośrodek zewnętrzny pod względem obecności substancji szkodliwych, w szczególności farb syntetycznych.

Najostrzejszym testom poddawane są zabawki z tworzyw sztucznych. Substancje mogące stanowić zagrożenie
dla zdrowia dziecka są wykorzystywane w minimalnych, tolerowanych przez człowieka, bezpiecznych ilościach. Standardy HABA wykraczają w tej kwestii daleko poza wymagania prawne. Dotyczy to i materiałów, z których
składa się dany przedmiot i tych wykorzystywanych w produkcji.

Zabawki z innych materiałów, np. pianki albo kartonu, są równie bezpieczne i zgodne z wszelkimi  mającymi zastosowanie normami.

Zainspiruj swoje dzieci podczas podróży, w domu czy na podwórku, dając im przedmioty, które pobudzają dziecięcą ciekawość i chęć do zabawy.  

  

        

 

 

                           

"Produkt bezpieczny jest to produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
Oceniając czy produkt jest bezpieczny bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1. Cechy produktu, w tym jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także – biorąc pod uwagę rodzaj produktu – instrukcję instalacji i konserwacji;
2. Oddziaływanie na inne produkty, jeżeli w sposób uzasadniony można przewidzieć, że dany produkt będzie używany łącznie z innymi produktami;
3. Wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenie i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu
4. Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze.
Pamiętajmy:
Wszystkie produkty znajdujące się w obrocie powinny być produktami bezpiecznymi i mają gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży warunki techniczno-organizacyjne, które umożliwiają konsumentowi dokonanie wyboru produktu- sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.
Konsument ma prawo otrzymać od sprzedawcy wszystkie elementy wyposażenia towaru, instrukcję obsługi, konserwacji oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawne, sporządzone w języku polskich lub w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.
Przy każdym zakupie należy dokładnie przeczytać wszystkie dokumenty oraz informacje zawarte na produkcie - zwłaszcza, jeżeli informacje wskazują, że produkt może w określonych okolicznościach stwarzać zagrożenie.
W razie wątpliwości należy dopytać sprzedawcę – jeśli odmawia lub nie potrafi udzielić potrzebnych informacji – należy poważnie zastanowić się nad zakupem. Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta oraz sprzedawcy!" 
Źródło: Strona internetowa kampanii edukacyjnej ”Kupuj bez ryzyka” prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich w ramach upowszechniania wiedzy konsumenckiej na temat bezpieczeństwa produktów.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl